marts

Tirsdagdspisning

16

marts

Generalforsamling i Sydstævnekredsen i BS klubhus kl. 1900. Mød den kommende formans for Dansk Sejlunion

22

april

Søsætning.

 25

april

Standerhejsning kl. 1700, bestyrelsen laver mad. Tilmelding i klubben eller på facebook

2 maj  Tærø Rundt Møde i klubhuset kl. 1700
10  maj  

10

maj

Første Onsdagssejlads.

20

maj

Arbejsdag på Klubhuset og opstilling af nye telte. kl. 0900. Frokost på klubbens regning

21

maj

Ungdomsstævne

25-28

maj

Kr. Himmelfartsudflugt. Sejlads

3 juni Tærø Rundt, se mere på hjemmesiden
10 juni Sidste Onsdagssejlads inden sommerferien
16 August Første onsdagssejlads efter sommerferien
27 September Sidste Onsdagssejlads inden vinter
4 Oktober Afslutning Onsdagssejlads hos SMG