Velkommen til Bogø Sejlklubs hjemmeside
Startside     Navne      Ungdomsafd.     Onsdagssejlads      Tærø Rundt      Klubhuset     Klubinfo     Om klubben      Havnen  

 

Resultater og sejladsregler mv. ligger nu på SMG´s hjemmeside på dette link: www.groensund.dk/kapsejlads

Sejladsbestemmelser – Onsdags kapsejladser SMG / Bogø Sejlklub.           Se også referat fra kapsejladsudvalgets planlægningsmøde 2015 (klik her)

 

Periode: Der sejles i maj-juni og august-september.

 

I september sejles fra 18.00-20.00, i maj, juni og august sejles fra 18.30-20.30.

Der sejles ikke ved vindstyrker på 12 m/s og derover. Beslutning om aflysning træffes af kapsejladsudvalget SMG/Bogø i samråd. Ved aflysning sendes SMS til samtlige skippere via sms-gruppe på mobil. Aflysning kan ske indtil 60 min før start.

 

Løb: Feltet deles i tre løb: Løb 1:  for de langsommere både. Løb 2:  for de hurtigere både. Løb 3: for singlehand både.

 

Både der ligger midt imellem bestemmer selv hvilket løb de vil deltage i. De ”sikre” placeres af kapsejladsudvalget. Løbsinddelingen lægges fast før første start. Deltagerne kan foretage et løbsskift i løbet af året. Det løb man har sejlet flest sejladser er det der tæller, når sæsonen er slut.

 

Start: Starterne sker skiftevis i Stubbekøbing og på Bogø (se kapsejladsplanen). Hvis dommerne skønner søen for stor, kan de beslutte at en start ved Bogø flyttes til Stubbekøbing.

September startes kl. 18.00. Maj, juni og august startes kl. 18.30.

Starten fra Stubbekøbing sker mellem to mærker (stager) begge med gult og orange flag. Mærke nr. 0 er den bøje der er længst væk fra molen.

På Bogøsiden startes ligeledes mellem to mærker begge med gult og orange flag. Det ene sættes på dommerbåden og det andet på stage. Der udlægges et orange mærke som begrænsningsmærke til dommerbåden. Dommerbåden fortøjer til den fastudlagte bøje ud for Bogø havn.

Når der startes fra Bogøsiden er mærke nr. 2 den bøje(stage), der er fjernest fra dommerbåden.

Alle deltagende både skal lade sig registrere af dommeren ved at man selv sejler tæt forbi dommerbåden inden start.

Der skal bæres personlig opdriftsmiddel.

 

Respitstart: Vi tilstræber at den sidste efterårssejlads er med respitstart. Banelængden – kort, mellem, lang - afspejler vindstyrken. Respitten er 'antal minutter' efter startskud.

 

Banen: Det tilsigtes, at der sejles på åbent vand. Dette betyder, at banen udover kryds og læns også vil kunne indeholde halvvindsben.

Banens længde skal så vi vidt muligt have en varighed på 1-2 timer.

Løb 2 sejler på længere bane end løb 1 og 3, længden skal så vidt muligt svare til at de tre løb kommer i mål på samme tid.

Løbsbane vises med grønne eller røde tal. Lille bane vises øverst. Stor bane vises nederst.

Nul-bøjen (mærke 0 i Stubbekøbing og mærke 2 ved Bogø) tages på indersiden. Man skal igennem gaten.

Det tilstræbes at både under sejlads passerer forbi dommerbåden for eventuel afkortning af bane.

Ved baneafkortning lyder to trut fra hornet når første båd nærmer sig og der hejses flaget S (hvidt med blåt).

 

Mål og beregning: Præmietiderne beregnes ved hjælp af DH 2011 (GPH).

GPH - Generel sømiletid på en cirkel bane som et vægtet gennemsnit af vindstyrkeområderne, ’let’, ’mellem’ og ’hård’

Hvis en tredjedel af deltagende både ikke når i mål inden for tidsfristen tages i mål på mellemtiden.

Man skal en gang for alle for hele sæsonen bestemme om ens mål skal være med eller uden spiler.

Ved beregning af årets placering får bådene point svarende til placeringen i hver enkelt sejlads, man har deltaget i.

Både der ikke har deltaget i en sejlads får point svarende til antallet af deltagende både i den pågældende sejlads plus tre.

Både der deltager, men ikke gennemfører sejladsen af en eller anden grund, tildeles point for en sidste plads i deres løb.

For hver påbegyndt fjerde sejlads der gennemføres, fratrækkes én sejlads. Antallet af fratrækker beregnes af antallet af afviklede sejladser.

Der kåres ingen overalt-vinder.

 

Dommer: Bjarne og Ketty er faste dommere både på Stubbekøbing- og Bogøsiden. Det er kapsejladsudvalgene henholdsvis i SMG og på Bogø, der har ansvar for, at der er en dommer, når Bjarne og Ketty ikke kan.

 

Protest angives ved at ’praje protest’ i situationen og (hvis straffen ikke er tages) igen når man går i mål.

Der anvendes to-runders-straf ved regelbrud i starten (fra et-minuts-opmærksomhedssignal til bådens startsignal) og derudover blot en-rundes-straf.

Straf skal tages så tæt på situationen som muligt samtidig med at man holder klar af øvrige kapsejlende både.

Ved protest danner kapsejladsudvalget en protestkomite på tre personer. 

Deltagergebyr: Deltagergebyr for sejlads er kr. 150,-. Er gebyret ikke betalt inden 2.sejlads registreres deltagelse i sejladsen ikke. Betaling for spisning er kr. 50,- pr. hoved. 

Vedtaget på Kapsejladsudvalgsmøde  SMG/BS 9.april 2015

 

Kapsejladsplan

 

Dato

Start

Startsted

Dommere

Øvrigt